Båtstad båtforening

- En liten havn i hjertet av Tananger!

Strømledninger


Husk krav til strømledninger før vinteren!

Strømledninger som skal brukes ved vinter/sommer strøm eller til div andre formål SKAL være minimum 2.5 kvadrat med blå kontakter i begge ender.

Det skal ikke være skjøtestykker imellom strøm boks og båt.

Hvis det ved inspeksjon blir avdekket ledning som ikke tilfredsstiller dette vil denne bli plugget ut.

Ved spørsmål så ta kontakt med Havnesjef.

Mvh
Havnesjef